ROYALTY (travel) GUIDE

 

countries homepage families
 
ROME
CIMITERO ACATTOLICO
         
  Elena 1892-1971
Leuchtenberg
spouse of Stephan (1894-1976) Tyszkiewicz

  Roman 1896-1978 Romanov

  Prascovia 1901-1980 Cheremeteff, spouse of Roman
    2014©Marianne van Dam