ROYALTY (travel) GUIDE

 

countries homepage families
 
BIERUTÓW = BERNSTADT 
SCHLOSS/STADTKIRCHE ST.KATHARINA
  Christian Ulrich 1674-1674 till 1700  
  Leopold Viktor 1675-1676 till 1700  
  Friederike Christine 1676-1676 till 1700  
  Eleonore Amoene 1678-1679 till 1700  
  Theodosia 1680-1680 till 1700  
  Christiane Marie 1685-1686 till 1700  
  Eleonore Hedwig 1687-1687 till 1700  
  Ulrike Erdmuthe 1689-1690 till 1700  
  Anna Elisabeth 1647-1680   Anhalt-Bernburg, 1e spouse of Christian Ulrich [7]
  Sibylla Maria 1667-1693   Saxe-Merseburg, 2e spouse of Christian Ulrich [7]
  Sophie Wilhelmine 1659-1698   Ostfriesland, 3e spouse of Christian Ulrich [7]
  Karl 1682-1745   Württemberg-Weiltingen
  Wilhelmine Luise 1686-1753   Saxe-Meiningen, spouse of Karl